ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 พ.ย. 65 กิจกรรมวันลอยกระทงชมตลาดนัด บูรณาการร่วมกับโครงการสนุกคิดคณิตศาสตร์ โครงการค่ายคณิตคิดค้าขาย โครงการส่งเสริมทักษะภาษาก้าวหน้าสู่อาชีพ และโครงการห้องเรียนตามแนว STEAM EDUCATION FOR ALL

05 พ.ย. 65 กิจกรรมร่วมกับโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ ณ โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ (International School Bangkok)

01 พ.ย. 65 กิจกรรม "มหกรรมแนะแนวการศึกษาเด็กพิการเรียนไหนดี 66 "
รอยัลพารากอนฮอลล์ 1 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ
31 ต.ค. 65 กิจกรรมวันฮาโลวีน (Halloween)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ