กลุ่มงานเทคโนโลยี

นางสาวมลฤดี โมธารา

หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยี

นางสาวสิริพร คำวิเศษ

นายมูฮัมหมัดลุตฟี สะมะแอ
ครูประจำชั้น