ติดต่อเรา
โรงเรียนศรีสังวาลย์
78/16 ม.1   ตำบลบางตลาด  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน

ที่ตั้งสถานศึกษา        
เลขที่  :  ๗๘/๑๖ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด   
          จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
โทรศัพท์/โทรสาร  ๐ -๒๕๘๓ ๘๔๓๔
E – mail               :  swnschool @ gmail .com
สังกัด   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมศึกษาเอกชน
                           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒  
เขตพื้นที่บริการ      กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และบางจังหวัดตามความจำเป็น