ติดต่อเรา
โรงเรียนศรีสังวาลย์
78/16 หมู่ที่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด   ตำบลบางตลาด  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ 025838434 เบอร์โทรสาร 025838434
Email : swnschool@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน

ที่ตั้งสถานศึกษา        
เลขที่                    :  ๗๘/๑๖ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด   
                               จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
โทรศัพท์/โทรสาร   ๐๒-๕๘๓๘๔๓๔
E – mail             :   swnschool @ gmail .com
สังกัด                   :   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมศึกษาเอกชน

                              สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี 
เขตพื้นที่บริการ      
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และบางจังหวัดตามความจำเป็น