ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนศรีสังวาลย์
78/16 ม.1   ตำบลบางตลาด  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน

ที่ตั้งสถานศึกษา        

เลขที่             :  ๗๘/๑๖ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด   

             จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

          โทรศัพท์/โทรสาร        ๐ -๒๕๘๓ ๘๔๓๔

          E – mail                  :  swnschool @ gmail .com

          สังกัด                       สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมศึกษาเอกชน

                                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒  

          เขตพื้นที่บริการ      กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และบางจังหวัดตามความจำเป็น