กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวราภรณ์ ปัญญาประโชติ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และครูผู้สอน วิชา คอมพิวเตอร์

นายทรงวิทย์ บุญภา
ครูผู้สอน วิชา วิทยาศาสตร์

นางสาวตติยา เตชานุเคราะห์
ครูผู้สอน วิชา วิทยาศาสตร์

นางสาวสิริพร คำวิเศษ
ครูผู้สอน วิชา เทคโนโลยี

นางสาวมลฤดี โมธารา
ครูผู้สอน วิชา เทคโนโลยี

นายมูฮัมหมัดลุตฟี สะมะเเอ
ครูผู้สอน วิชา เทคโนโลยี